Konkurs wiedzy o Bydgoskim Wioślarstwie w latach 1920-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Konkursie wiedzy o Bydgoskim Wioślarstwie w latach 1920-2020”.

Konkurs odbędzie się w dniu 20 marca (sobota) 2021 r. o godz. 11.00 w formie online pod adresem wskazanym przez organizatora. Test będzie aktywny o godz. 11.00 tutaj [kliknij w ten adres] Finał na platformie webex (z kamerą u uczestników) o godz. 12.00 transmitowany na YouTube LOTTO-Bydgostia
I. CEL

 1. Celem konkursu jest popularyzacja sportu wioślarskiego wśród młodzieży.
 2. Bezpośrednim celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy.
  II. TEMATYKA
  Historia bydgoskiego wioślarstwa w latach 1920-2020.
  III. ORGANIZATORZY i ZGŁOSZENIA
  Organizatorem konkursu jest Porozumienie ,,Bydgoskie Wioślarstwo”.
  Zgłoszenia wraz z oświadczeniem RODO należy przesyłać na adres emaila kontakt@wioslarstwo.bydgoszcz.pl do dnia 19 marca br. (piątek) do godz. 20.00.
  Podać należy następujące dane: imię i nazwisko, szkołę oraz numer telefonu i e-mail.
  IV. UCZESTNICY
  Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 3. Pytania przygotowuje Organizator.
 4. Konkurs składać się będzie z dwóch części:
  a) pisemnej – 30 pytań (eliminacje), czas 15 minut
  b) ustnej – do części finałowej konkursu awansuje trzech najlepszych uczestników z największą liczbą punktów z eliminacji (w przypadku takiej samej liczbie punktów o wyższym miejscu decyduje krótszy czas rozwiązanego testu – szybsze przesłanie do administratora)
 5. Punkty zdobyte w eliminacjach będą zaliczane w finale.
 6. Czas na odpowiedź 20 sekund.
  W finale (z włączoną kamerą) każdy z trzech uczestników będzie odpowiadać kolejno na trzy pytania:
 • pierwsze pytanie za 1pkt,
 • drugie pytanie za 3 pkt,
 • trzecie pytanie za 5 pkt.
  Każdorazowo z pakietu 5 pytań (za 1 pkt, 3 pkt, 5 pkt) pierwszy odpowiada uczestnik, który zajął trzecie miejsce w części pisemnej, jako drugi odpowiada uczestnik, który zajął drugie miejsce w części pisemnej, jako trzeci odpowiada uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w części pisemnej.
 1. Nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu będzie czuwała Komisja, składająca się z osób reprezentujących Organizatora.
 2. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników w finale konkursu uzyska taką samą liczbę punktów (dotyczy tylko miejsc I-III) to wówczas o wyższym miejscu będą decydować dodatkowe pytania ustne.
  VI. W CELU UŁATWIENIA PRZYGOTOWANIA SIĘ DO KONKURSU PODAJEMY KILKA WYBRANYCH STRON INETRNETOWYCH O TEMATYCE WIOŚLARSKIEJ:
  1.Strony internetowe bydgoskich klubów wioślarskich:
  Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – www.btw.bydgoszcz.pl/
  Bydgoski Klub Wioślarek – www.bkwbydgoszcz.pl/
  Zawisza Bydgoszcz – www.zawisza.bydgoszcz.pl/
  LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz – www.bydgostia.org.pl/
  2.Strony internetowe wikipedia o bydgoskim wioślarstwie: Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Bydgoski Klub Wioślarek, Zawisza Bydgoszcz, LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz, Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, Przystanie wioślarskie w Bydgoszczy.
  VII. NAGRODY
  Triumfatorzy (miejsca I-III) konkursu wiedzy o ,,BYDGOSKIM WIOŚLARSTWIE W LATACH 1920-2020” otrzymają nagrody rzeczowe.

OGRANIZATOR: Porozumienie ,,Bydgoskie Wioślarstwo”