9. edycja – Wioślarska Liga Czwórek 2022

 1. Zawody odbywają się w cztery wtorki 10 maja 2022 (organizuje BTW), 24 maja 2022 (organizuje Zawisza), 7 czerwca 2022 (organizuje BKW), 21 czerwca 2022 (organizuje LOTTO-Bydgostia).) wg. programu na rzece Brda w okolicy przystani BTW i LOTTO-Bydgostia.
 2. Zawody są formą treningu przygotowującą młodych sportowców do uczestniczenia z rywalizacji sportowej, poznania zasad i regulaminów regat oraz poznania smaku zwycięstwa i porażki.
 3. W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowej w wioślarstwie młodzik, młodziczka oraz juniorka młodsza i junior młodszy – cztery kategorie. Sternikiem może być zawodnik lub zawodniczka bez względu na kategorię.
 4. W wypadku kłopotów kadrowych – braku juniora, juniorki młodszej może startować młodzik, ale nie może startować w dwóch kategoriach w jednym dniu. Informację taką należy przekazać do sędziego przed zawodami.
 5. Dystans sprinterki zawodów (wynosi około 200m) z metą przy LOTTO-Bydgostia.
 6. Start następuje na komendę sędziego obecnego na starcie.
 7. Na linii mety znajduje się sędzia, który zatwierdza kolejność osad na mecie.
 8. W przypadku małych różnic lub wątpliwości sędzia może wraz z delegatami, trenerami zainteresowanych osad (trener, członek zarządu) zweryfikować i potwierdzić wynik korzystając z wideo weryfikacji (w przypadku poprawnego zarejestrowania obrazu na linii mety). W przypadku braku możliwości ustalenia ostatecznej kolejności bieg zostaje powtórzony.
 9. Każdy bydgoski klub wioślarski może zgłosić do dwóch osad w każdej kategorii wiekowej w każdej edycji ligi czwórek.
 10. Wymiana składu osady między edycjami ligi czwórek jest dowolna.
 11. Zmiana łodzi między kategoriami odbywać się będzie na pomostach przystani BTW i LOTTO-Bydgostia.
 12. System eliminacji w zawodach (założenie umowne klubów, że w każdej z czterech kategorii będą tylko 4 osady w kategorii).
  – tory startowe (tor nr 1 – od strony ul. Żupy , tor nr 2 – od strony ul. Krakowskiej)
  – system knockout – KO – wyścigi eliminacyjne, kolejność jak wyżej
  – dwie osady przegrane finał B, a 2 osady zwycięskie finał A.
 13. Punktacja w zawodach dotyczy każdej osady osobno zgłoszonej do zawodów, a suma uzyskanych punktów poprzez cztery edycje ligi czwórek wyłoni zwycięzcę w poszczególnych kategoriach wiekowych. Punktacja przedstawia się następująco:
  I miejsce – 4 punkty
  II miejsce – 3 punkty
  III miejsce – 2 punkty
  IV miejsce – 1 punkt
  nie stawienie się na starcie – 0 punktów
 14. Po każdej z czterech edycji zwycięskie osady finałów A otrzymają złote medale.
 15. Po ostatniej edycji Ligi Czwórek, w czerwcu nastąpi podsumowanie wyników osad w poszczególnych kategoriach. Najlepsza osada Ligi Czwórek w każdej kategorii otrzyma medale i nagrodę.
 16. W przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów po ostatniej edycji Ligi Czwórek o miejscach będzie decydował bieg dodatkowy. Losowania torów dokonają sędziowie w obecności przedstawicieli osad.
 17. Wyróżnienia i nagrody otrzymają wioślarski i wioślarze (5 sportowców) delegowane przez trenera. Nagrody i wyróżniania zostaną wręczone w czasie ostatnich regat Wioślarskiej Ligi Czwórek
 18. Koordynatorem akcji „Wtorki Wioślarskie” jest Michał Żurawski. Zgłoszenia imienne składów osad do każdej edycji Ligi Czwórek wysyłamy elektronicznie [do Agata Zieleniewska] w nieprzekraczalnym terminie – niedziela do 20:00 przed „Wtorkiem Wioślarskim”
 19. Za techniczną organizację zawodów odpowiedzialna jest rada czterech trenerów z bydgoskich klubów wioślarskich – z każdego klubu po 1 trenerze, którzy mogą zmieniać się na kolejne edycje.
 20. W dniu 5 maja 2022 roku podczas spotkania Porozumienia „Bydgoskie Wioślarstwo” odbyło się losowanie osad poszczególnych biegów.
 21. Zawody odbędą się wg programu ustalonego po losowaniu.
 22. Program minutowy zostanie opracowany po opublikowaniu rozkładu rejsów Bydgoskiego Tramwaju Wodnego i będzie tylko wskazówką dla sędziów. Sędziowie dopuszczają do rozegrania poszczególnych wyścigów po upewnieniu się, że odbędą się one w sposób bezpieczny.
 23. W czasie zawodów obowiązują zasady poruszania się po śródlądowych drogach wodnych. Rzeka Brda w czasie zawodów nie jest akwenem zamkniętym w związku z tym np. należy ustąpić pierwszeństwa Tramwajowi Wodnemu.