10. edycja – Wioślarska Liga Czwórek 2023

wyścigi czwórek podwójnych ze sternikiem
w kategoriach młodziczek, młodzików i juniorka młodsza i junior młodszy
Regulamin „Wioślarskiej Ligi Czwórek”
Akcja „Wtorki Wioślarskie”

PROGRAM 2023

 1. Zawody odbywają się w cztery wtorki
  09.05.2023 – I. runda Wioślarska Liga Czwórek (BTW)
  30.05.2023 – II. runda Wioślarska Liga Czwórek (Zawisza)
  06.06.2023 – III. runda Wioślarska Liga Czwórek (BKW)
  20.06.2023 – IV. runda Wioślarska Liga Czwórek (LOTTO-Bydgostia)
  wg. programu na rzece Brda w okolicy przystani BTW i LOTTO-Bydgostia.
 2. Zawody są formą treningu przygotowującą młodych sportowców do uczestniczenia z rywalizacji sportowej, poznania zasad i regulaminów regat oraz poznania smaku zwycięstwa i porażki.
 3. W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowej w wioślarstwie młodzik, młodziczka oraz juniorka młodsza i junior młodszy – cztery kategorie. Sternikiem może być zawodnik lub zawodniczka bez względu na kategorię.
 4. W wypadku kłopotów kadrowych – braku juniora, juniorki młodszej może startować młodzik, ale nie może startować w dwóch kategoriach w jednym dniu. Informację taką należy przekazać do sędziego przed zawodami.
 5. Dystans sprinterki zawodów (wynosi około 200m) z metą przy LOTTO-Bydgostia (I edycja meta BTW).
 6. Start następuje na komendę sędziego obecnego na starcie.
 7. Na linii mety znajduje się sędzia, który zatwierdza kolejność osad na mecie.
 8. W przypadku małych różnic lub wątpliwości sędzia może wraz z delegatami, trenerami zainteresowanych osad (trener, członek zarządu) zweryfikować i potwierdzić wynik korzystając z wideo weryfikacji (w przypadku poprawnego zarejestrowania obrazu na linii mety). W przypadku braku możliwości ustalenia ostatecznej kolejności bieg zostaje powtórzony.
 9. Każdy bydgoski klub wioślarski może zgłosić do dwóch osad w każdej kategorii wiekowej w każdej edycji ligi czwórek.
 10. Wymiana składu osady między edycjami ligi czwórek jest dowolna.
 11. Zmiana łodzi między kategoriami odbywać się będzie na pomostach przystani BTW i LOTTO-Bydgostia.
 12. System eliminacji w zawodach (założenie umowne klubów, że w każdej z czterech kategorii będą tylko 4 osady w kategorii).
  – tory startowe (tor nr 1 – od strony ul. Żupy , tor nr 2 – od strony ul. Krakowskiej)
  – system knockout – KO – wyścigi eliminacyjne, kolejność jak wyżej
  – dwie osady przegrane finał B, a 2 osady zwycięskie finał A.
 13. Punktacja w zawodach dotyczy każdej osady osobno zgłoszonej do zawodów, a suma uzyskanych punktów poprzez cztery edycje ligi czwórek wyłoni zwycięzcę w poszczególnych kategoriach wiekowych. Punktacja przedstawia się następująco:
  I miejsce – 4 punkty
  II miejsce – 3 punkty
  III miejsce – 2 punkty
  IV miejsce – 1 punkt
  nie stawienie się na starcie – 0 punktów
 14. Po każdej z czterech edycji zwycięskie osady finałów A otrzymają złote medale.
 15. Po ostatniej edycji Ligi Czwórek, w czerwcu nastąpi podsumowanie wyników osad w poszczególnych kategoriach. Najlepsza osada Ligi Czwórek w każdej kategorii otrzyma medale.
 16. W przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów po ostatniej edycji Ligi Czwórek o miejscach będzie decydował bieg dodatkowy. Losowania torów dokonają sędziowie w obecności przedstawicieli osad.
 17. Wyróżnienia otrzymają wioślarski i wioślarze (5 sportowców) delegowane przez trenera. W zostaną wręczone w czasie ostatnich regat Wioślarskiej Ligi Czwórek
 18. Koordynatorem akcji „Wtorki Wioślarskie” jest Michał Żurawski. Zgłoszenia imienne składów osad do każdej edycji Ligi Czwórek wysyłamy elektronicznie do pani Agaty Zieleniewskiej w nieprzekraczalnym terminie – niedziela do 20:00 przed „Wtorkiem Wioślarskim”
 19. Za techniczną organizację zawodów odpowiedzialna jest rada czterech trenerów z bydgoskich klubów wioślarskich – z każdego klubu po 1 trenerze, którzy mogą zmieniać się na kolejne edycje.
 20. W dniu 5 maja 2023 roku odbyło się losowanie osad poszczególnych biegów.
 21. Zawody odbędą się wg programu ustalonego po losowaniu.
 22. Program minutowy zostanie opracowany po opublikowaniu rozkładu rejsów Bydgoskiego Tramwaju Wodnego i będzie tylko wskazówką dla sędziów. Sędziowie dopuszczają do rozegrania poszczególnych wyścigów po upewnieniu się, że odbędą się one w sposób bezpieczny.
 23. W czasie zawodów obowiązują zasady poruszania się po śródlądowych drogach wodnych. Rzeka Brda w czasie zawodów nie jest akwenem zamkniętym w związku z tym np. należy ustąpić pierwszeństwa Tramwajowi Wodnemu.