Konkurs wiedzy o bydgoskim wioślarstwie

W dniu 6 kwietnia (sobota) 2013 r. o godz. 12.00 w kawiarni nowo oddanej po przebudowie siedzibie sportów wodnych Zawiszy na „Przystani Bydgoszcz”, ul. Tamka 2 w Bydgoszczy odbędzie Konkurs wiedzy o bydgoskim wioślarstwie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Gościem honorowym konkursu będzie Robert Sycz (LOTTO-Bydgostia) – dwukrotny mistrz olimpijski.

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY
O BYDGOSKIM WIOŚLARSTWIE W LATACH 1920-2012

Konkurs odbędzie się w dniu 6 kwietnia (sobota) 2013r. o godz. 12.00 w kawiarni nowo oddanej po przebudowie siedzibie sportów wodnych Zawiszy na „Przystani Bydgoszcz”, ul. Tamka 2 w Bydgoszczy

Gościem honorowym konkursu będzie Robert Sycz (LOTTO-Bydgostia) – dwukrotny mistrz olimpijski

I. CEL
1. Celem konkursu jest popularyzacja sportu wioślarskiego wśród młodzieży.
2. Bezpośrednim celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy.

II. TEMATYKA
Historia bydgoskiego wioślarstwa w latach 1920-2012.

III. ORGANIZATORZY i ZGŁOSZENIA
Organizatorem konkursu jest Porozumienie ,,Bydgoskie Wioślarstwo”.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail kontakt@wioslarstwo.bydgoszcz.pl do dnia 5 kwietnia br. (piątek) do godz. 20.00.
Podać należy następujące dane: imię i nazwisko oraz szkołę.

IV. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs składa się z części pisemnej – 30 pytań.
2. Pytania przygotowuje Organizator.
3. Nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu będzie czuwała Komisja, składająca się z osób reprezentujących Organizatora.
4. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników konkursu uzyska taką samą liczbę punktów (dotyczy tylko miejsc I-III) to wówczas o wyższym miejscu będą decydować dodatkowe pytania pisemne.

VI. W CELU UŁATWIENIA PRZYGOTOWANIA SIĘ DO KONKURSU PODAJEMY KILKA WYBRANYCH STRON INETRNETOWYCH O TEMATYCE WIOŚLARSKIEJ:
1.Strony internetowe bydgoskich klubów wioślarskich:
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – www.btw.bydgoszcz.pl/
Bydgoski Klub Wioślarek – www.bkwbydgoszcz.pl/
Zawisza Bydgoszcz – www.zawisza.bydgoszcz.pl/
LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz – www.bydgostia.org.pl/
2.Strony internetowe wikipedia o bydgoskim wioślarstwie: Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Bydgoski Klub Wioślarek, Zawisza Bydgoszcz, LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz, Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, Przystanie wioślarskie w Bydgoszczy.

VII. NAGRODY
Triumfatorzy (miejsca I-III) konkursu wiedzy o ,,BYDGOSKIM WIOŚLARSTWIE W LATACH 1920-2012” otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

ORGANIZATOR: Porozumienie „Bydgoskie Wioślarstwo”