Wioślarskie Wtorki na Ergometrze

Ustalone zostały terminy najbliższych Wioślarskich Wtorków. Jak zwykle w okresie jesienno-zimowym zawody odbywać się będą na ergometrach.
08.12.2015 – organizuje Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie
12.01.2016 – organizuje Bydgoski Klub Wioślarek
09.02.2016 – organizuje Zawisza Stowarzyszenie Wioślarskie
23.02.2016 – organizuje LOTTO-Bydgostia

Regulamin zawodów na ergometrze wioślarskim

Proponowane terminy:
09.12.2014, godz. 10.30 – ZS nr 8 na ul. Pijarów – organizuje BTW
13.01.2015, godz. 11.00 – Gimnazjum 23, ul. Czackiego – Organizuje BKW
27.01.2015, godz. 11.00 – PARIS – Organizuje Zawisza
10.02.2015, godz. 11.00 – Gimnazjum nr 6 – Organizuje LOTTO-Bydgostia

CEL IMPREZY:
1. Wyłonienie najlepszych sztafet wioślarek i wioślarzy ,,wiosłujących na sucho”.
2. Wyłonienie najlepszych startujących szkół podstawowych i gimnazjalnych rywalizujących na ergometrze wioślarskim.
3. Integracja młodzieży w środowisku lokalnym.
4. Popularyzacja sportu wioślarskiego wśród młodzieży.

UCZESTNICTWO:

I. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW DLA WIOŚLAREK I WIOŚLARZY ZRZESZONYCH W KLUBACH WIOŚLARSKICH:
I.1. Kluby wioślarskie zgłaszają do zawodów sportowców na zasadach podanych poniżej.
I.2. Zawodniczki i zawodnicy startują wg kategorii roczników na rok 2015.
I.3. Zawody odbywają się w sztafetach na dystansie 2000m, zmiana zawodników „w biegu, system hokejowy” co 500 m.
I.4. Ilości sztafet zadeklarowanych w poszczególnych kategoriach:
a) młodziczki – LOTTO-Bydgostia-?, BKW-?, BTW-?, Zawisza-?
b) młodzicy – LOTTO-Bydgostia-?, BTW-?, Zawisza-?
c) juniorki młodsze – LOTTO-Bydgostia-?, BKW-?, BTW-?
d) juniorzy młodsi – LOTTO-Bydgostia-?, BTW-?, Zawisza-?
I.5. Dla najlepszych sztafet medale: złote, srebrne, brązowe.
I.6. Termin zgłoszeń – tydzień przed zawodami.
I.7. Zgłoszenia wyłącznie przez formularz na stronie www.wioslarstwo.bydgoszcz.pl/ergozgloszenia/

UWAGA! Każdy z klubów może przeprowadzić poniższą część zawodów wg własnego regulaminu.
II. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW DLA UCZNIÓW NIEZRZESZONYCH, DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE

II.1. Zawodnicy zgłaszają do zawodów na zasadach podanych poniżej.
II.2. W zawodach mogą startować wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach wioślarskich.
II.3. Zawodniczki i zawodnicy startują w czterech kategoriach wiekowych:
– klasy 5-6 szkoły podstawowe,
– 1 klasa gimnazjum,
– 2 klasa gimnazjum,
– 3 klasa gimnazjum..
II.4. Zawody odbywają się na dystansie 200m.
II.5. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez startujących o wyższej pozycji zadecyduje dogrywka – wyścig na 50 m.
II.6. Dla najlepszych startujących medale: złote, srebrne, brązowe.
II.7. Termin zgłoszeń – w dniu imprezy przed zawodami w biurze zawodów lub wcześniej e-mailem kontakt@wioslarstwo.bydgoszcz.pl.

SĘDZIOWANIE:
1.Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.