Wioślarska Liga Czwórek 2016

Wioślarska Liga Czwórek – wyścigi czwórek podwójnych ze sternikiem w kategoriach młodzik i junior młodszy

Regulamin „Wioślarskiej Ligi Czwórek podwójnych ze sternikiem”
Akcja „Wtorki Wioślarskie”

1. Zawody odbywają się w cztery wtorki (26.04.2016 – organizuje BTW, 17.05.2016 – organizuje Zawisza, 31.05.2016 – organizuje BKW, 14.06.2015 – organizuje LOTTO-Bydgostia) wg. programu na rzece Brda w centrum Bydgoszczy.

2. W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowej w wioślarstwie młodzik oraz junior młodszy – cztery kategorie. Sternikiem może być zawodnik lub zawodniczka bez względu na kategorię, wiek – do rocznika 1998.

3. Dystans zawodów wynosi około 200m z metą przy Rybim Rynku. Start następuje na komendę sędziego obecnego na starcie. Drugi sędzia wioślarski znajduje się na mecie zawodów.

4. Każdy bydgoski klub wioślarski może zgłosić do dwóch osad w każdej kategorii wiekowej w każdej edycji ligi czwórek.

5. Wymiana składu osady między edycjami ligi czwórek jest dowolna.

6. Zmiana łodzi między kategoriami odbywać się będzie na swoich przystaniach klubowych.

7. System eliminacji w zawodach (założenie umowne klubów, że w każdej z czterech kategorii będą tylko 4 osady w kategorii), zaczynają DZ i rywalizują od eliminacji po finały, aby móc zmienić się potem łodziami z KJM czy MJM. W czasie 1 zamiany sprzętu rywalizują CH, w czasie, gdy rywalizują KJM jest czas na 2 wymianę sprzętu (jeśli ktoś potrzebuje). Z uwagi na czas imprezy nie ma możliwości startu na tym samym sprzęcie dla DZ i CH, CH i KJM oraz KJM i MJM.
– tory startowe (tor nr 1 – od strony mBank, tor nr 2 – od strony Starego Portu, Poczty)
– system knockout – KO – wyścigi eliminacyjne, kolejność jak wyżej
– dwie osady przegrane finał B, a 2 osady zwycięskie finał A.

8. Punktacja w zawodach dotyczy każdej osady osobno zgłoszonej do zawodów, a suma uzyskanych punktów poprzez cztery edycje ligi czwórek wyłoni zwycięzcę w poszczególnych kategoriach wiekowych. Punktacja przedstawia się następująco:
I miejsce – 4 punkty
II miejsce – 3 punkty
III miejsce – 2 punkty
IV miejsce – 1 punkt

9. Po każdej z czterech edycji zwycięskie osady finałów A otrzymają złote medale.

10. Po ostatniej edycji Ligi Czwórek, w czerwcu nastąpi podsumowanie wyników osad w poszczególnych kategoriach. Najlepsza osada Ligi Czwórek w każdej kategorii otrzyma puchar i nagrodę.

11. W przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów po ostatniej edycji Ligi Czwórek o miejscach będzie decydował bieg dodatkowy. Losowania torów dokonają sędziowie w obecności przedstawicieli osad.

12. Wyróżnienia i nagrody otrzymają wioślarski i wioślarze (5 sportowców) delegowane przez trenera. Nagrody i wyróżniania zostaną wręczone w czasie imprezy „Ster na Bydgoszcz” (wstępna informacja).

13. Koordynatorem akcji „Wtorki Wioślarskie” jest Michał Żurawski. Zgłoszenia imienne składów osad do każdej edycji Ligi Czwórek wysyłamy elektronicznie www.wioslarstwo.bydgoszcz.pl/zgloszenia/ w nieprzekraczalnym terminie – sobota do 20:00 przed „Wtorkiem Wioślarskim”

14. Za techniczną organizację zawodów odpowiedzialna jest rada czterech trenerów z bydgoskich klubów wioślarskich – z każdego klubu po 1 trenerze, którzy mogą zmieniać się na kolejne edycje.

15. W dniu 19 kwietnia 2016 roku podczas spotkania Porozumienia „Bydgoskie Wioślarstwo” odbyło się losowanie osad poszczególnych biegów. Wioślarska Liga Czwórek 2016 – program

16. Zawody odbędą się wg programu ustalonego po losowaniu (pkt. 16).

Zwycięskie osady będą miały możliwość startu podczas zawodów z okazji Dnia Olimpijczyka (Bydgoszcz) w dniu 24.09.2016, w dniu XXV. Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy.

Program minutowy zostanie opracowany po opublikowaniu rozkładu rejsów Bydgoskiego Tramwaju Wodnego.

W czasie przerwy, między młodzikami i juniorami zostanie rozegrana Kajakowa Liga Czwórek wg. programu opracowanego przez bydgoskie kluby kajakowe.