Wioślarska Liga Czwórek 2014

Wioślarska Liga Czwórek – wyścigi czwórek podwójnych ze sternikiem w kategoriach młodzik i junior młodszy

Regulamin „Wioślarskiej Ligi Czwórek podwójnych ze sternikiem”
Akcja „Wtorki Wioślarskie”

1. Zawody odbywają się w cztery wtorki (06.05.2014 – organizuje BTW, 20.05.2014 – organizuje Zawisza, 03.06.2014 – organizuje BKW, 10.06.2014 – organizuje LOTTO-Bydgostia) od godz. 16:30 na rzece Brda w centrum Bydgoszczy.

2. W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowej w wioślarstwie młodzik oraz junior młodszy – cztery kategorie.

3. Dystans zawodów wynosi około 200m z metą przy Rybim Rynku. Start następuje na komendę sędziego obecnego na starcie. Drugi sędzia wioślarski znajduje się na mecie zawodów.

4. Każdy bydgoski klub wioślarski może zgłosić do dwóch osad w każdej kategorii wiekowej w każdej edycji ligi czwórek.

5. Wymiana składu osady między edycjami ligi czwórek jest dowolna.

6. Zmiana łodzi między kategoriami odbywać się będzie na swoich przystaniach klubowych.

7. System eliminacji w zawodach (założenie umowne klubów, że w każdej z czterech kategorii będą tylko 4 osady w kategorii, szczegóły w załączniku 1), zaczynają DZ i rywalizują od eliminacji po finały, aby móc zmienić się potem łodziami z KJM czy MJM. W czasie 1 zamiany sprzętu rywalizują CH, w czasie, gdy rywalizują KJM jest czas na 2 wymianę sprzętu (jeśli ktoś potrzebuje). Z uwagi na czas imprezy nie ma możliwości startu na tym samym sprzęcie dla DZ i CH, CH i KJM oraz KJM i MJM.
– losowanie torów startowych (tor nr 1 – od strony mBank, tor nr 2 – od strony Starego Portu, Poczty)
– system knockout – KO – wyścigi eliminacyjne, kolejność jak wyżej
– dwie osady przegrane finał B, a 2 osady zwycięskie finał A.

8. Punktacja w zawodach dotyczy każdej osady osobno zgłoszonej do zawodów, a suma uzyskanych punktów poprzez cztery edycje ligi czwórek wyłoni zwycięzcę w poszczególnych kategoriach wiekowych. Punktacja przedstawia się następująco:
I miejsce – 4 punkty
II miejsce – 3 punkty
III miejsce – 2 punkty
IV miejsce – 1 punkt

9. Po każdej z czterech edycji zwycięskie osady finałów A otrzymają złote medale.

10. Po ostatniej edycji Ligi Czwórek, w czerwcu nastąpi podsumowanie wyników osad w poszczególnych kategoriach. Najlepsza osada Ligi Czwórek w każdej kategorii otrzyma puchar i nagrodę.

11. Wyróżnienia i nagrody otrzymają wioślarski i wioślarze startujący w czwartej – finałowej edycji Wioślarskiej Ligi Czwórek. Nagrody i wyróżniania zostaną wręczone w czasie imprezy „Ster na Bydgoszcz” w dniu 13 czerwca 2013 roku w godzinach popołudniowych.

12. Koordynatorem akcji „Wtorki Wioślarskie” jest Michał Żurawski. Zgłoszenia imienne składów osad do każdej edycji Ligi Czwórek wysyłamy elektronicznie do koordynatora na adres bydgostia@bydgostia.org.pl w nieprzekraczalnym terminie – piątek do 20:00 przed „Wtorkiem Wioślarskim”

13. Za techniczną organizację zawodów odpowiedzialna jest rada czterech trenerów z bydgoskich klubów wioślarskich – z każdego klubu po 1 trenerze, którzy mogą zmieniać się na kolejne edycje.

14. W dniu 22 kwietnia 2014 odbyło się spotkanie Porozumienia „Bydgoskie Wioślarstwo” podczas którego wylosowano pary oraz tory poszczególnych biegów.

załącznik nr 1
06.05.2014 od godz. 16:30

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką młodziczek
16.30 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BKW1
tor 2 – BTW

16.33 – Eliminacje – 2 para
tor 1 – BKW2
tor 2 – LOTTO-Bydgostia

16.45 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 1
tor 2 – pokonany w parze 2

16.48 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 1
tor 2 – zwycięzca w parze 2

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem młodzików
16.36 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BTW1
tor 2 – Zawisza

16.39 – Eliminacje -2 para
tor 1 – LOTTO-Bydgostia
tor 2 – BTW2

16.51 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 1
tor 2 – pokonany w parze 2

16.54 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 1
tor 2 – zwycięzca w parze 2

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką juniorek młodszych
17.20 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BKW1
tor 2 – LOTTO-Bydgostia

17.23 – Eliminacje -2 para
tor 1 – BTW
tor 2 – BKW2

17.35 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 1
tor 2 – pokonany w parze 2

17.38 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 1
tor 2 – zwycięzca w parze 2

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem juniorów młodszych
17.26 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BTW
tor 2 – LOTTO-Bydgostia

17.29 – Eliminacje -2 para
tor 1 – Zawisza2
tor 2 – Zawisza1

17.41 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 1
tor 2 – pokonany w parze 2

17.44 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 1
tor 2 – zwycięzca w parze 2

20.05.2014 od godz. 16:30
konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką młodziczek
16.30 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BKW2
tor 2 – BTW

16.33 – Eliminacje – 2 para
tor 1 – BKW1
tor 2 – LOTTO-Bydgostia

16.45 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 2
tor 2 – pokonany w parze 1

16.48 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 2
tor 2 – zwycięzca w parze 1

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem młodzików
16.36 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BTW
tor 2 – LOTTO-Bydgostia1

16.39 – Eliminacje – 2 para
tor 1 – Zawisza
tor 2 – LOTTO-Bydgostia2

16.51 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 2
tor 2 – pokonany w parze 1

16.54 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 2
tor 2 – zwycięzca w parze 1

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką juniorek młodszych
17.20 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BTW
tor 2 – BKW

17.23 – Eliminacje -2 para
tor 1 – LOTTO-Bydgostia1
tor 2 – LOTTO-Bydgostia2

17.35 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 2
tor 2 – pokonany w parze 1

17.38 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 2
tor 2 – zwycięzca w parze 1

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem juniorów młodszych
17.26 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BTW
tor 2 – LOTTO-Bydgostia2

17.29 – Eliminacje -2 para
tor 1 – LOTTO-Bydgostia1
tor 2 – Zawisza

17.41 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 2
tor 2 – pokonany w parze 1

17.44 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 2
tor 2 – zwycięzca w parze 1

03.06.2014 od godz. 16:30
konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką młodziczek
16.30 – Eliminacje -1 para
tor 1 – BKW2
tor 2 – BKW1

16.33 – Eliminacje-2 para
tor 1 – LOTTO-Bydgostia
tor 2 – BTW

16.45 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 2
tor 2 – pokonany w parze 1

16.48 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 2
tor 2 – zwycięzca w parze 1

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem młodzików
16.36 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BTW2
tor 2 – BTW 1

16.39 – Eliminacje -2 para
tor 1 – Zawisza
tor 2 – LOTTO-Bydgostia

16.51 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 2
tor 2 – pokonany w parze 1

16.54 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 2
tor 2 – zwycięzca w parze 1

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką juniorek młodszych
17.20 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BKW2
tor 2 – BKW1

17.23 – Eliminacje -2 para
tor 1 – LOTTO-Bydgostia
tor 2 – BTW

17.35 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 2
tor 2 – pokonany w parze 1

17.38 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 2
tor 2 – zwycięzca w parze 1

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem juniorów młodszych
17.26 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – Zawisza1
tor 2 – BTW

17.29 – Eliminacje -2 para
tor 1 – Zawisza2
tor 2 – LOTTO-Bydgostia

17.41 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 2
tor 2 – pokonany w parze 1

17.44 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 2
tor 2 – zwycięzca w parze 1

10.06.2014 od godz. 16:30
konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką młodziczek
16.30 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – LOTTO-Bydgostia
tor 2 – BKW2

16.33 – Eliminacje – 2 para
tor 1 – BTW
tor 2 – BKW1

16.45 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 1
tor 2 – pokonany w parze 2

16.48 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 1
tor 2 – zwycięzca w parze 2

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem młodzików
16.36 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – Zawisza
tor 2 – LOTTO-Bydgostia2

16.39 – Eliminacje -2 para
tor 1 – BTW
tor 2 – LOTTO-Bydgostia1

16.51 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 1
tor 2 – pokonany w parze 2

16.54 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 1
tor 2 – zwycięzca w parze 2

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką juniorek młodszych
17.20 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BTW
tor 2 – LOTTO-Bydgostia1

17.23 – Eliminacje -2 para
tor 1 – BKW
tor 2 – LOTTO-Bydgostia2

17.35 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 1
tor 2 – pokonany w parze 2

17.38 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 1
tor 2 – zwycięzca w parze 2

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem juniorów młodszych
17.26 – Eliminacje – 1 para
tor 1 – BTW
tor 2 – Zawisza

17.29 – Eliminacje -2 para
tor 1 – LOTTO-Bydgostia1
tor 2 – LOTTO-Bydgostia2

17.41 – o miejsca 3-4
tor 1 – pokonany w parze 1
tor 2 – pokonany w parze 2

17.44 – o miejsca 1-2
tor 1 – zwycięzca w parze 1
tor 2 – zwycięzca w parze 2