Wioślarska Liga Czwórek 2019

Wioślarska Liga Czwórek – wyścigi czwórek podwójnych ze sternikiem w kategoriach młodzik i junior młodszy
Regulamin „Wioślarskiej Ligi Czwórek podwójnych ze sternikiem”
Akcja „Wtorki Wioślarskie”

1. Zawody odbywają się w cztery wtorki (07.05.2019 – organizuje BTW, 28.05.2019 – organizuje Zawisza, 04.06.2019 – organizuje BKW, 18.06.2019 – organizuje LOTTO-Bydgostia) wg. programu na rzece Brda w centrum Bydgoszczy. PROGRAM
2. W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowej w wioślarstwie młodzik oraz junior młodszy – cztery kategorie. Sternikiem może być zawodnik lub zawodniczka bez względu na kategorię.
3. W wypadku kłopotów kadrowych – braku juniora, juniorki młodszej może startować młodzik, ale nie może startować w dwóch kategoriach w jednym dniu. Informację taką należy przekazać do sędziego.
4. Dystans zawodów wynosi około 150-200m z metą przy Rybim Rynku. Start następuje na komendę sędziego obecnego na starcie. Drugi sędzia wioślarski znajduje się na mecie zawodów.
5. Każdy bydgoski klub wioślarski może zgłosić do dwóch osad w każdej kategorii wiekowej w każdej edycji ligi czwórek.
6. Wymiana składu osady między edycjami ligi czwórek jest dowolna.
7. Zmiana łodzi między kategoriami odbywać się będzie na pomoście w okolicy przystanku Bydgoskiego Tramwaju Wodnego przy Rybim Rynku.
8. System eliminacji w zawodach (założenie umowne klubów, że w każdej z czterech kategorii będą tylko 4 osady w kategorii).
– tory startowe (tor nr 1 – od strony mBank, tor nr 2 – od strony Starego Portu, Poczty)
– system knockout – KO – wyścigi eliminacyjne, kolejność jak wyżej
– dwie osady przegrane finał B, a 2 osady zwycięskie finał A.
9. Punktacja w zawodach dotyczy każdej osady osobno zgłoszonej do zawodów, a suma uzyskanych punktów poprzez cztery edycje ligi czwórek wyłoni zwycięzcę w poszczególnych kategoriach wiekowych. Punktacja przedstawia się następująco:
I miejsce – 4 punkty
II miejsce – 3 punkty
III miejsce – 2 punkty
IV miejsce – 1 punkt
10. Po każdej z czterech edycji zwycięskie osady finałów A otrzymają złote medale.
11. Po ostatniej edycji Ligi Czwórek, w czerwcu nastąpi podsumowanie wyników osad w poszczególnych kategoriach. Najlepsza osada Ligi Czwórek w każdej kategorii otrzyma medale i nagrodę.
12. W przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów po ostatniej edycji Ligi Czwórek o miejscach będzie decydował bieg dodatkowy. Losowania torów dokonają sędziowie w obecności przedstawicieli osad.
13. Wyróżnienia i nagrody otrzymają wioślarski i wioślarze (5 sportowców) delegowane przez trenera. Nagrody i wyróżniania zostaną wręczone w czasie ostatnich regat Wioślarskiej Ligi Czwórek
14. Koordynatorem akcji „Wtorki Wioślarskie” jest Michał Żurawski. Zgłoszenia imienne składów osad do każdej edycji Ligi Czwórek wysyłamy elektronicznie www.wioslarstwo.bydgoszcz.pl/zgloszenia/ w nieprzekraczalnym terminie – niedziele do 20:00 przed „Wtorkiem Wioślarskim”
15. Za techniczną organizację zawodów odpowiedzialna jest rada czterech trenerów z bydgoskich klubów wioślarskich – z każdego klubu po 1 trenerze, którzy mogą zmieniać się na kolejne edycje.
16. W dniu 24 kwietnia 2019 roku podczas spotkania Porozumienia „Bydgoskie Wioślarstwo” odbyło się losowanie osad poszczególnych biegów. program
17. Zawody odbędą się wg programu ustalonego po losowaniu.
18. Program minutowy zostanie opracowany po opublikowaniu rozkładu rejsów Bydgoskiego Tramwaju Wodnego i będzie tylko wskazówką dla sędziów. Sędziowie dopuszczają do rozegrania poszczególnych wyścigów po upewnieniu się, że odbędą się one w sposób bezpieczny.
19. W czasie zawodów/treningu obowiązują zasady poruszania się po śródlądowych drogach wodnych. Rzeka Brda w czasie zawodów nie jest akwenem zamkniętym w związku z tym np. należy ustąpić pierwszeństwa Tramwajowi Wodnemu.
20. W czasie przerw zostanie rozegrana Kajakowa Liga Czwórek wg. programu opracowanego przez bydgoskie kluby kajakowe.