Wioślarska Liga Czwórek 2013

Wioślarska Liga Czwórek – wyścigi czwórek podwójnych ze sternikiem w kategoriach młodzik i junior młodszy

Regulamin „Wioślarskiej Ligi Czwórek podwójnych ze sternikiem”
Akcja „Wtorki Wioślarskie”

1. Zawody odbywają się w cztery wtorki (23.04.2013, 14.05.2013, 04.06.2013, 18.06.2013) od godz. 16:30 na rzece Brda w centrum Bydgoszczy.

2. W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowej w wioślarstwie młodzik oraz junior młodszy – cztery kategorie.

3. Dystans zawodów wynosi około 200m z metą przy Rybim Rynku. Start następuje na komendę sędziego obecnego na starcie. Drugi sędzia wioślarski znajduje się na mecie zawodów.

4. Każdy bydgoski klub wioślarski może zgłosić do dwóch osad w każdej kategorii wiekowej w każdej edycji ligi czwórek.

5. Wymiana składu osady między edycjami ligi czwórek jest dowolna.

6. Zmiana łodzi między kategoriami odbywać się będzie na przystani Zawisza Bydgoszcz.

7. System eliminacji w zawodach (założenie umowne klubów, że w każdej z czterech kategorii będą tylko 4 osady w kategorii, szczegóły w załączniku 1), zaczynają DZ i rywalizują od eliminacji po finały, aby móc zmienić się potem łodziami z KJM czy MJM. W czasie 1 zamiany sprzętu rywalizują CH, w czasie, gdy rywalizują KJM jest czas na 2 wymianę sprzętu (jeśli ktoś potrzebuje). Z uwagi na czas imprezy nie ma możliwości startu na tym samym sprzęcie dla DZ i CH, CH i KJM oraz KJM i MJM.
– losowanie torów startowych (tor nr 1 – od strony BRE, tor nr 2 – od strony Starego Portu)
– system knockout – KO – wyścigi eliminacyjne, kolejność jak wyżej
– dwie osady przegrane finał B, a 2 osady zwycięskie finał A.

8. Punktacja w zawodach dotyczy każdej osady osobno zgłoszonej do zawodów, a suma uzyskanych punktów poprzez cztery edycje ligi czwórek wyłoni zwycięzcę w poszczególnych kategoriach wiekowych. Punktacja przedstawia się następująco:
I miejsce – 4 punkty
II miejsce – 3 punkty
III miejsce – 2 punkty
IV miejsce – 1 punkt

9. Po każdej z czterech edycji zwycięskie osady finałów A otrzymają złote medale.

10. Po ostatniej edycji Ligi Czwórek, w czerwcu nastąpi podsumowanie wyników osad w poszczególnych kategoriach. Najlepsza osada Ligi Czwórek w każdej kategorii otrzyma puchar i nagrodę.

11. Wyróżnienia i nagrody otrzymają wioślarski i wioślarze startujący w czwartej – finałowej edycji Wioślarskiej Ligi Czwórek w dniu 18 czerwca 2013 roku. Nagrody i wyróżniania zostaną wręczone w czasie imprezy „Ster na Bydgoszcz” w dniu 21 czerwca 2013 roku w godzinach popołudniowych.

12. Koordynatorem akcji „Wtorki Wioślarskie” jest Michał Żurawski. Zgłoszenia imienne składów osad do każdej edycji Ligi Czwórek wysyłamy elektronicznie do koordynatora na adres bydgostia@bydgostia.org.pl w nieprzekraczalnym terminie – piątek do 20:00 przed „Wtorkiem Wioślarskim”

13. Za techniczną organizację zawodów odpowiedzialna jest rada czterech trenerów z bydgoskich klubów wioślarskich – z każdego klubu po 1 trenerze, którzy mogą zmieniać się na kolejne edycje.

załącznik nr 1
Wykaz zdeklarowanej / umownej liczebności osad w zawodach pod nazwą „Liga Czwórek”

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką młodziczek:
Bydgoski Klub Wioślarek – 2 osady, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – 1 osada, LOTTO-Bydgostia – 1 osada

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem młodzików:
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – 1 osada, Zawisza Bydgoszcz – 2 osady, LOTTO-Bydgostia – 1 osada

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką juniorek młodszych:
Bydgoski Klub Wioślarek – 1 osada, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – 1 osada, LOTTO-Bydgostia – 2 osady

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem juniorów młodszych:
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – 2 osady, Zawisza Bydgoszcz – 1 osada, LOTTO-Bydgostia – 1 osada

Pary w biegach eliminacyjnych

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką młodziczek:
I edycja
1. para: BKW1 – BTW
2. para: BKW2 – LOTTO-Bydgostia

II edycja
1. para: BKW2 – BTW
2. para: BKW1 – LOTTO-Bydgostia

III edycja
1. para: BKW1 – BKW2
2. para: BTW – LOTTO-Bydgostia

IV edycja
losowanie par

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem młodzików:
I edycja
1. para: BTW – Zawisza1
2. para: LOTTO-Bydgostia – Zawisza2

II edycja
1. para: BTW – LOTTO-Bydgostia
2. para: Zawisza1 – Zawisza2

III edycja
1. para: BTW – Zawisza2
2. para: LOTTO-Bydgostia-Zawisza1

IV edycja
losowanie par

konkurencja czwórek podwójnych ze sterniczką juniorek młodszych:
I edycja
1. para: BKW – LOTTO-Bydgostia1
2. para: BTW – LOTTO-Bydgostia2

II edycja
1. para: BTW – BKW
2. para: LOTTO-Bydgostia1 – LOTTO-Bydgostia2

III edycja
1. para: BKW – LOTTO-Bydgostia2
2. para: BTW – LOTTO-Bydgostia1

IV edycja
losowanie par

konkurencja czwórek podwójnych ze sternikiem juniorów młodszych:
I edycja
1. para: BTW1 – LOTTO-Bydgostia
2. para: BTW2 – Zawisza

II edycja
1. para: BTW1 – BTW2
2. para: LOTTO-Bydgostia – Zawisza

III edycja
1. para: BTW1 – Zawisza
2. para: LOTTO-Bydgostia – BTW2

IV edycja
losowanie par